K
U
R
Z
Y
S
E
M
I
N
Á
Ř
E

Pět elementů:

Je symbolem vesmírných cyklů, cyklu života, energetických vazeb, vztahů orgánů a těla, zrodu a zániku.

Doporučení pro období “Dřevo”

Tantra

Tantra není teorie, Tantra se musí žít

“ Včera jsem byl chytrý, protože jsem chtěl změnit svět.
Dnes jsem byl moudrý, protože měním sám sebe“.

Nevím kdo vyřkl tato slova, ale jsou velmi moudrá.

detail

www.tantraaja.cz

O tantře je mnoho informací – knihy, články, semináře. Jsou to jen informace. Tyto informace se musí uvést do praxe, prožít, zažít, procítit.
Jinak jsou nepotřebné a nepochopené.

Jen když učení tantry žiješ, přichází poznání, pochopení, volnost, krása, čistota, úcta, láska, smyslnost a naplnění. Přichází jednota a celistvost lidské bytosti.
Poznání, která přicházejí, prožíváš a cítíš je ve svém nitru, ale neumíš je vyslovit, slova nenacházích. V těchto chvílích jsou slova zbytečná. V těchto chvílích „ Ty víš“.

Tantra přináší člověku jednotu,
nikoli rozpolcenost.

Společnost a náboženství nám všem vštěpují do mysli, že máme usilovat jen o dobré věci a ty špatné odmítat. Zvrácenost však je v tom, že nám určují, co je dobré a co je špatné. Neponechávají nám svobodnou mysl a nárok na vlastní názory.Vytvářejí v nás konflikt a my se pak cítíme provinile. Jak můžou ničit jakoukoliv část naší přirozenosti?
„Oni“ ji přeci nevytvořili. Vše nám bylo dáno. Vše je nám vlastní. 
Zlost, závist, lačnost, strach, odvaha, radost, láska, prožitky, sex…..  Jsou to složky -projevy života, tak jako tvé tělo, oči, tep srdce či dech. Můžeš klidně tyto věci nazvat jako špatné, ošklivé nebo také jako krásné, je to jedno. Zabít, zničit nejdou. Žádnou část naší existence nemůžeme zabít, zničit, zamlčet.Tantra říká, že to vše můžeme jen díky své vůli transformovat. A transformace nastane v okamžiku přijetí. Zlost se vstřebá, ze sexu se stane láska. Bytí se přetvoří, aniž bychom z něj museli cokoliv odstraňovat. V našem nitru pak zavládne klid a harmonie.

Vše je jeden celek

Tantra nerozděluje věci na nižší a vyšší, ale vše tvoří jeden celek. Vyšší (úcta) obsahuje nižší (nenávist) a nižší obsahuje vyšší. To nižší transformujeme na vyšší. Ďábel nosí Boha v sobě. Když začne srdce fungovat, ďábel se stane Bohem. Zlost se stane úsměvem. Závist se stane přejícností. Sex se přetvoří v lásku. Tantra nic neodsuzuje, odsuzování je hloupost. Zbavuje tě možností poznat to, co je nižší a toto transformovat ve vyšší.

Žít šťastně

Člověk, který odsuzuje nemůže být šťastný. Mnozí odsuzují jídlo, sex, vztahy, přátelství, tělo, lásku, mysl, člověk jen přežívá. Tantra učí člověka žít naplno v přítomném okamžiku. Pak vše, co děláme je posvátné – řízení auta, kreslení, zpěv, mytí nádobí nebo milování. Tantra nabízí jiný pohled na život. Vrací tě k přirozenosti, a to, co odsuzuješ, tě učí přijímat a transformovat ve vyšší poznání. Přichází vnitřní vyrovnanost. Z vyrovnanosti pramení vznešenost.

Tantra není vážná, je hravá. Zabývá se vážnými věcmi s hravostí. Tantra je hra, protože povstala z lásky – láska je hra.
Sex se stává milováním a milování je láska.
Tantra říká, že člověk se rodí z ženy, proto by nové zrození žáka mělo pocházet od ženy. Všichni mistři mají ženské vlastnosti. Vidíte v nich ženskou vznešenost a krásu. V jejich očích není mužská agresivita. Mistr musí mít ženskou energii ( i když má mužské tělo), aby žáka mohl zahrnout láskou, něžností a krásou – tato čistota pomáhá zničit vědomosti, volnost a staré předsudky, které jsou vštípeny do mysli. Pokud si nejsi jist/a  u svého učitele láskou, tak ti nic nepředá. Aby jsi učiteli důvěřoval/a, musíš z něj cítit lásku, pochopení, úctu. Díky důvěře může postupně odsekávat staré nahromaděné a naučené.

Gaté, gaté, gaté, paragaté – kráčí, kráčí, kráčí a je pryč. Pak je nové zrození.

Tantrická masáž

Je to masáž mnoha tváří a podob. Původem je z Indie. Je to země meditace, klidu, vůní i posvátné erotiky. Není to jen masáž, mohu s klidem říci, že je to i léčebný proces, při kterém si hlouběji uvědomujeme náš vlastní život.
Tímto uvolněním se rozumí plně opustit všechna očekávání, zbavit se svých představ a jen se plně oddat přítomnému okamžiku a vnímání svého těla a mysli. Příjemný a láskyplný dotyk nic nenahradí, žádné chemické prostředky (tablety) to nedokáží. Každá němá tvář (tak říkáme zvířátkům) toto ví, jen lidé na to občas zapomínají.